16.000.000 đ
15.300.000 đ
iphone 5 16gb white
16.000.000 đ
Khuyến mãi
Đặt hàng online tại Alôdiđộng với giá rẻ 15.300.000 đ
Quà tặng
fullbox. chưa active, tặng ốp và miếng dán
Số lượng còn: 2
24.000.000 đ
15.300.000 đ
iphone 5 16gb black
24.000.000 đ
Khuyến mãi
Đặt hàng online tại Alôdiđộng với giá rẻ 15.300.000 đ
Quà tặng
full box, mới 100% chưa active, tặng ốp và miếng dán
Số lượng còn: 2
Apple iPhone 4 8GB Black (Bản quốc tế)
12.799.000 đ
Số lượng còn: 0
Apple iPhone 4 8GB White (Bản quốc tế)
12.899.000 đ
Quà tặng
Tặng ốp lưng + miếng dán màn hình
Số lượng còn: 0
Apple iPhone 3G S (3GS) 16GB Black (Bản...
2.999.000 đ
Khuyến mãi
Đặt hàng online tại Alôdiđộng với giá rẻ 2.650.000 đ
Quà tặng
máy mới 98%,Tặng ốp lưng + miếng dán màn hình, tải ứng dụng miễn phí
Số lượng còn: 3
Apple iPhone 3G S (3GS) 16GB White (Bản...
2.999.000 đ
Khuyến mãi
Đặt hàng online tại Alôdiđộng với giá rẻ 2.650.000 đ
Quà tặng
máy mới 98%,Tặng ốp lưng + miếng dán màn hình, tải ứng dụng miễn phí
Số lượng còn: 3
Apple iPhone 4S 32GB White (Bản quốc...
10.500.000 đ
Khuyến mãi
Đặt hàng online tại Alôdiđộng với giá rẻ 9.850.000 đ
Quà tặng
Tặng ốp lưng + miếng dán màn hình
Số lượng còn: 1
Apple iPhone 4S 16GB Black (Bản quốc...
9.999.000 đ
Khuyến mãi
Đặt hàng online tại Alôdiđộng với giá rẻ 9.499.000 đ
Quà tặng
Tặng ốp lưng + miếng dán màn hình, tải ứng dụng miễn phí
Số lượng còn: 3
Apple iPhone 4S 64GB Black (Bản quốc...
18.150.000 đ
Quà tặng
Tặng ốp lưng + miếng dán màn hình
Số lượng còn: 0
Apple iPhone 4S 32GB Black (Bản quốc...
10.500.000 đ
Khuyến mãi
Đặt hàng online tại Alôdiđộng với giá rẻ 9.850.000 đ
Quà tặng
Tặng ốp lưng + miếng dán màn hình
Số lượng còn: 1
Apple iPhone 4S 16GB White (Bản quốc...
10.399.000 đ
Khuyến mãi
Đặt hàng online tại Alôdiđộng với giá rẻ 9.450.000 đ
Quà tặng
Tặng ốp lưng + miếng dán màn hình
Số lượng còn: 5
Apple iPhone 4 16GB White (Bản quốc...
6.999.000 đ
Khuyến mãi
Đặt hàng online tại Alôdiđộng với giá rẻ 6.750.000 đ
Quà tặng
Mới 99%, đầy đủ hộp phụ kiện, Tặng ốp lưng + miếng dán màn hình tải ứng dụng miễn phí
Số lượng còn: 2
Apple iPhone 3G S (3GS) 8GB (Lock Version)
3.550.000 đ
Khuyến mãi
Đặt hàng online tại Alôdiđộng với giá rẻ 2.950.000 đ
Quà tặng
máy mới 98%, nguyên bản, đầy đủ hộp phụ kiện, tặng miếng dán màn hình, ốp lưng,tải ứng dụng miễn phí
Số lượng còn: 0
Apple iPhone 4 32GB Black (Bản quốc...
7.550.000 đ
Khuyến mãi
Đặt hàng online tại Alôdiđộng với giá rẻ 7.250.000 đ
Quà tặng
máy mới 99%, nguyên bản, đầy đủ hộp phụ kiện, tặng miếng dán màn hình, ốp lưng,tải ứng dụng miễn phí
Số lượng còn: 2
Apple iPhone 4 16GB Black (Bản quốc...
7.099.000 đ
Khuyến mãi
Đặt hàng online tại Alôdiđộng với giá rẻ 6.750.000 đ
Quà tặng
máy mới 99%, nguyên bản, đầy đủ hộp phụ kiện, tặng miếng dán màn hình, ốp lưng,tải ứng dụng miễn phí
Số lượng còn: 4
Apple iPhone 3G S (3GS) 8GB (Bản quốc...
2.999.000 đ
Khuyến mãi
Đặt hàng online tại Alôdiđộng với giá rẻ 2.250.000 đ
Quà tặng
máy mới 98%, nguyên bản, đầy đủ hộp phụ kiện, tặng miếng dán màn hình, ốp lưng,tải ứng dụng miễn phí
Số lượng còn: 5
Apple iPhone 3G S (3GS) 16GB Black (Lock...
3.899.000 đ
Khuyến mãi
Đặt hàng online tại Alôdiđộng với giá rẻ 3.050.000 đ
Quà tặng
98% Máy cũ nguyên bản, Tặng ốp lưng + miếng dán màn hình, miễn phí tải ứng dụng
Số lượng còn: 0
Apple iPhone 3G S (3GS) 32GB White (Bản...
2.990.000 đ
Khuyến mãi
Đặt hàng online tại Alôdiđộng với giá rẻ 2.850.000 đ
Quà tặng
98% Máy cũ nguyên bản, Tặng ốp lưng + miếng dán màn hình, miễn phí tải ứng dụng
Số lượng còn: 3
Apple iPhone 3G 16GB White (Lock Version)
3.599.000 đ
Khuyến mãi
Đặt hàng online tại Alôdiđộng với giá rẻ 2.150.000 đ
Quà tặng
Máy mới 98%,Tặng ốp lưng + miếng dán màn hình, tải ứng dụng miễn phí
Số lượng còn: 0
Apple iPhone 3G 16GB Black (Lock Version)
3.990.000 đ
Khuyến mãi
Đặt hàng online tại Alôdiđộng với giá rẻ 2.150.000 đ
Quà tặng
99%,Phụ kiện đầy đủ, Tặng ốp lưng + miếng dán màn hình
Số lượng còn: 0
Apple iPhone 3G 8GB Black (Lock Version)
2.799.000 đ
Khuyến mãi
Đặt hàng online tại Alôdiđộng với giá rẻ 1.950.000 đ
Quà tặng
Máy mới 99%, phụ kiện đầy đủ, Tặng ốp lưng + miếng dán màn hình
Số lượng còn: 0
Thông tin liên hệ
hỗ trợ khách hàng
alodidong@gmail.com
(04) 62 968 770
alôdiđộng 1
130 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội
0985 578 686 Bản đồ vị trí
alôdiđộng 2
Số 78 Quang Trung, T.xã Sơn Tây,Hà Nội
0984 555 220 Bản đồ vị trí
© 2012 Bản quyền thuộc ALÔDIĐỘNG - Công Ty thiết kế website HD Net.